/Zasady rozliczania w czasie podróży służbowej

Zasady rozliczania w czasie podróży służbowej

Podróż służbowa to wykonywanie zadań związanych z pracą zawodową poza miejscem, w którym zlokalizowana jest siedziba firmy. Taki pracownik udaje się we wskazane miejsce na wyraźne polecenie pracodawcy. Wszystkie wydatki związane z podróżą służbową powinny być zwrócone. Warto więc dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują podczas rozliczania tego rodzaju pracy.

Jak właściwie rozliczyć czas pracy za podróż służbową?

Podczas przebywania w podróży służbowej pracownikowi przysługuje dodatkowa dieta, która zaliczana jest do standardowego wynagrodzenia za pracę. Jej wysokość zależna jest przede wszystkim od tego, jak długo ona trwa. Dodatkowo może także otrzymać ryczałt za nocleg, jeśli pracodawca nie zapewnił miejsca do spania. Jego wypłata przysługuje wtedy, gdy pracownik nie miał możliwości powrotu do domu na noc. Innym świadczeniem jest także ryczałt za dojazd. Pracownik po powrocie z podróży służbowej musi wypełnić dokument, na podstawie którego wypłacane są świadczenia. W takim dokumencie oprócz danych pracownika oraz miejsca, w którym przebywał konieczne jest także podanie takich informacji, jak środki transportu jakie były wykorzystywane podczas podróży oraz sumę wszystkich poniesionych kosztów. Najlepiej, aby były one podzielone na koszty poniesione z dojazdem, noclegiem itd. Pracownik musi pamiętać o tym, by gromadzić dokumenty w postaci rachunków oraz faktur. Każdy, kto ma wątpliwości, czy jego podróż służbowa została właściwie rozliczona może zgłosić się o pomoc do specjalistów. Takim miejscem jest kancelaria prawo pracy Poznań to jedno z miast, w którym taką znajdziemy.

Podziel się z innymi!