/W jakiej sprawie uzyskamy pomoc od notariusza?

W jakiej sprawie uzyskamy pomoc od notariusza?

Notariusz, będący jednocześnie prawnikiem to zawód zaufania publicznego. Bez jego udziału nie byłoby obrotu nieruchomościami: to właśnie w kancelarii notarialnej strony podpisują umowy w formie aktów, będące poświadczeniem własności. To jednak nie jedyne zadania rejenta. Obecność notariusza jest konieczna także w przypadku zawierania intercyzy, dokonywania darowizny czy spisywania testamentu. Przeczytaj poniższy artykuł, by dowiedzieć się w jakich sytuacjach należy zwrócić się do notariusza i kiedy może pomóc. 

Co należy do zadań notariusza?

Zakres działania kancelarii notarialnych jest szeroki i regulowany przepisami prawa o notariacie. Notariusz może zaoferować pomoc między innymi w takich czynnościach prawnych jak:

-dokonywanie darowizny na członka rodziny/niespokrewnionego,

-zawieranie umów kupna-sprzedaży nieruchomości  (w tym umowy przedwstępnej),

-ustanowienie lub zniesienie współwłasności,

-zawieranie intercyzy, 

-sporządzanie umowy alimentacyjnej,

-wydawanie poświadczeń (np. poświadczenie dziedziczenia),

-spisywanie testamentu,

-dokonywanie darowizny, umowy służebności, umowy dożywocia. 

Warto nadmienić, że notariusz w trakcie przeprowadzania danej czynności, jest zobowiązany do wyjaśnienia i podania pełnej informacji prawnej stronom postępowania. Akt notarialny, który jest następstwem zawieranej umowy ma z kolei moc wiążącą: nieprzestrzeganie zasad w nim zawartych skutkuje konsekwencjami natury prawnej. Warto korzystać z usług kancelarii odpowiedniej dla lokalizacji przedmiotu sprawy (nieruchomości) lub zamieszkania stron. Jeśli poszukujemy notariusza z terenów województwa wielkopolskiego, warto zapoznać się z ofertą rekomendowanej kancelarii https://www.notariuszgniezno.com/.

Podziel się z innymi!