/Środki trwałe – podstawowe informacje

Środki trwałe – podstawowe informacje

W ustawodawstwie pojęcie środka trwałego pojawia się bardzo często. W praktyce wykorzystywane jest na gruncie głównie prawa podatkowego i warunkuje sposób rozliczania podmiotu gospodarczego. Do określenia, jakie przedmioty z majątku przedsiębiorstwa zaliczane są do tej grupy, koniecznie jest sprecyzowanie co to jest środek trwały. Jest to nic innego jako rzecz będąca własnością firmy wykorzystywana w celu jej prowadzenia.

Co może być zaliczone jako środek trwały

Przedmioty zaliczane do aktywów firmy to szeroka gama obejmująca według określonej w przepisach klasyfikacji: maszyny, nieruchomości, pojazdy, ale także obecne w każdym biurze meble biurowe. Warunkiem zaliczenia do tej grupy, jest przede wszystkim to, by rzeczy te bezpośrednio służyły świadczeniu usług, były użytkowane przed dłuższy okres czasu oraz były kompletne. Wyposażenie biura jak stoły, krzesła czy biurka, dzięki temu po dokonaniu wyceny mogą podlegać odpisom amortyzacyjnym, co przekłada się na płacenie niższej kwoty podatku dochodowego.

Podziel się z innymi!