/Służebność przesyłu – czym jest i na czym polega

Służebność przesyłu – czym jest i na czym polega

Ustanowienie służebności przesyłu następuje zazwyczaj pomiędzy przedsiębiorcą, do którego należą urządzenia a właścicielem nieruchomości, na której zostały one postawione. Zawarta pomiędzy nimi umowa dotyczy wszelkich praw i obowiązków obu spisujących ją stron. W tym tego, jakie należności pobrane zostaną z tytułu tejże umowy. Mówi o tym kodeks cywilny. Jednak czym w rzeczywistości jest służebność przesyłu?

W jakim celu ustala się służebność?

Służebność przesyłu jest prawem, które dotyczy niezbędnych do transportu energii gazowej, elektrycznej lub płynów linii przesyłowych. Przedmiotem tego prawa jest korzystanie z urządzeń i instalacji znajdujących się na terenie nieruchomości (lokalu albo gruntu) lub takich, które dopiero zostaną na niej wybudowane. Prawo to obowiązuje od 2008 roku i wymaga od właściciela nieruchomości złożenia oświadczenia notarialnego na określonym przepisami wzorze. Konieczny jest także skierowany do sądu wniosek o ustanowienie służebności przesyłu wraz z uiszczeniem opłaty sądowej. W rezultacie ustanowienia właściciel zgadza się na ograniczenie niektórych swoich uprawnień do posiadanej nieruchomości, w zamian zaś domagać się może uiszczenia odpowiedniej kwoty pieniężnej. Takie wynagrodzenie jest zazwyczaj jednorazowe.

 

Podziel się z innymi!