/Podział majątku – co należy wiedzieć?

Podział majątku – co należy wiedzieć?

Wspólność majątkowa powstaje w momencie zawarcia związku małżeńskiego – wyjątkiem jest sytuacja, gdy zostanie podpisana intercyza. W praktyce oznacza to, że wszelkie dobra materialne, takie jak zarobki, oszczędności, nieruchomości stają się własnością obojga małżonków. Jest to szczególnie ważne w przypadku rozwodu i podziału majątku, co może okazać się trudną i skomplikowaną operacją. Co warto wiedzieć na ten temat? Odpowiedź znajdziesz w naszym poniższym artykule.

Jak przebiega podział majątku?

Jeżeli małżeństwo decyduje się na rozwód lub separację, a dotychczas obowiązywała ich wspólnota majątkowa, jednym z rozwiązań jest porozumienie i polubowne dokonanie podziału majątku. Wówczas pierwszym krokiem powinno być sporządzenie aktu notarialnego, następnym zaś umowny podział dóbr. Niekiedy odbywa się to na drodze sądowej, czasem wystarczy jedynie wizyta u notariusza. Są sytuacje, w których konieczna jest pomoc adwokata – warto wówczas korzystać z usług profesjonalistów, których znajdziemy na stronie https://konsorcjumadwokatow.com/kancelaria-adwokacka-bydgoszcz/.
Podział majątku po rozwodzie odbywa się poprzez złożenie wniosku. Wskazuje się w nim podstawę prawną ustalenia wspólnoty małżeńskiej i opisuje wspólny majątek, podlegający podziałowi. Jak się okazuje, o podział majątku można wystąpić nawet kilka lat po uzyskaniu rozwodu, gdyż prawa do udziału do wspólnych dóbr nie ulegają przedawnieniu. Najlepszym rozwiązaniem jest dokonanie podziału majątku za porozumieniem stron, gdyż każda inna forma związana jest wysokimi kosztami postępowania.

Podziel się z innymi!