/Jak zostać operatorem dźwigu?

Jak zostać operatorem dźwigu?

Dźwig, określany również mianem żurawia wieżowego, to popularne urządzenie robocze wykorzystywane powszechnie m.in. na placach budowy i w portach. Jednym słowem wszędzie tam, gdzie konieczne jest podnoszenie oraz transportowanie ciężkich i ponadgabarytowych obiektów. Steruje nim zawsze operator, który musi posiadać stosowne uprawnienia. Jednym z najszybszych sposobów na zostanie operatorem dźwigu jest ukończenie profesjonalnego szkolenia. Przykładową jego ofertę można sprawdzić na http://corleonis.pl/szkolenia/.

Zawód dla ludzi o konkretnych cechach charakteru

Operator dźwigu powinien być przede wszystkim człowiekiem opanowanym, odpornym na stres, rzetelnym oraz odpowiedzialnym, ponieważ obsługa omawianego urządzenia odbywa się na wysokości i w warunkach osłabiających koncentrację (hałas, wibracje, duże przeciążenia itp.). Główne przeciwwskazania do wykonywania zawodu to słaby wzrok i słuch, nieumiejętność utrzymania równowagi, problemy o podłożu somatycznym (rak, cukrzyca, guz mózgu) i poważne choroby układu kostnego, krążenia czy oddechowego.

Osoby pragnące zostać operatorami muszą zrobić specjalny kurs trwający od dwóch do trzech tygodni i obejmujący około 80 godzin zajęć praktycznych (zasady są zawsze ustalane przez Urząd Dozoru Technicznego). Warunkiem koniecznym jest ponadto dokładne zapoznanie się z książką konkretnego urządzenia i wszelkimi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa, szacowania ryzyka czy wyznaczania trasy transportu. Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje stosowne uprawnienia. Szkolenia w zakresie obsługi żurawi wieżowych organizują specjalistyczne firmy, które posiadają również zazwyczaj w ofercie nowe i używane dźwigi na sprzedaż.

Podziel się z innymi!