/Jak stworzyć instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Jak stworzyć instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy właściciel lub zarządca budynku (mieszkalnego i użytkowego) ma obowiązek wdrożenia w nim tzw. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Powinna ona obejmować szereg ścisłych wskazówek dotyczących prawidłowego postępowania w obliczu zaistnienia ognia. Wymogiem jest przy tym uwzględnienie specyfiki danego obiektu. Jeśli jesteśmy zainteresowani porządną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego Warszawa to miasto, gdzie działa profesjonalna firma specjalizująca się w opracowywaniu tego rodzaju dokumentów.

Bez aktualizacji ani rusz

Stworzenie takiego dokumentu to niełatwe zadanie, ponieważ musi on zawierać mnóstwo szczegółowych informacji.

Do podstawowych zaliczamy m.in.:

  • wykaz dostępnych w budynku urządzeń ochrony przeciwpożarowej (gaśnice, natryski itp.),
  • metody poddawania ich przeglądom o charakterze konserwacyjnym,
  • precyzyjne warunki ochrony wynikające bezpośrednio z kondycji technicznej budynku oraz prowadzonego tam procesu technologicznego (dotyczy to głównie zakładów przemysłowych),
  • konkretne sposoby działania na wypadek wybuchu pożaru,
  • warunki dotyczące ewakuowania ludzi znajdujących się wewnątrz,
  • zadania i obowiązki w obrębie ochrony przeciwpożarowej nałożone na osoby zatrudnione,
  • precyzyjny plan obiektu (łącznie z terenem przyległym i określeniem wysokości oraz liczby pięter).

Oprócz tego zaleca się, aby omawiana instrukcja wskazywała odległości od sąsiednich budynków i parametry pożarowe substancji łatwopalnych, pożądaną liczbę osób na każdej kondygnacji oraz trasy dojścia do dźwigów, hydrantów i ekip ratowniczych. Dodajmy, że niezwykle istotne jest aktualizowanie dokumentu minimum raz na dwa lata, tak aby gwarantował optymalną ochronę.

Podziel się z innymi!