/Jak prawnie powinien zabezpieczyć się pracodawca?

Jak prawnie powinien zabezpieczyć się pracodawca?

Przepisy prawa to jedno z największych zobowiązań, jakim podlega pracodawca. Często są zawiłe i jest ich nadmiar, bowiem wiele tematów występujących w prawie polskim dotyczy zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Podstawą jest płacenie odpowiednich stawek podatków, zarówno odprowadzanych od zatrudnianych pracowników, jak i od samego dochodu firmy. Opłat z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest wiele, dlatego niezbędne jest utrzymanie płynności finansowej.

Przede wszystkim z punktu widzenia pracodawcy prawnie można zabezpieczyć wierzytelność długów, co w praktyce oznacza przepisanie ich na osobę trzecią. Cesja wierzytelności to jeden z najpopularniejszych rozwiązań zabezpieczenia długów, udział bierze w nich cesjonariusz, osoba przejmująca dług oraz cedent-właściciel wierzytelności i uprawnień z ich tytułu. Umowa podpisywana jest bez udziału dłużnika, nie musi mieć on nawet świadomości, że jego długiem zajmuje się osoba trzecia. 

Przestrzeganie przepisów BHP

Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem jest zapoznanie pracownika z ustalonymi przepisami BHP, zarówno na szkoleniach wstępnych, jak i okresowych. Jest to zobowiązanie uregulowane przepisami prawa, a samo prowadzenie kursów można oddać firmie zewnętrznej, której pracownicy mają odpowiednie kwalifikacje i wystawią stosowane zaświadczenia. Oferta outsourcingu szkoleń BHP opisana jest na stronie https://ajbfinance.pl/szkolenia-bhp/oferta-szkolen-bhp/szkolenia-bhp-wstepne-instruktaz-ogolny-i-stanowiskowy/. Jest to rozwiązanie dogodne dla pracodawcy, odbywa się zgodnie z prawem i jest terminowo wykonywane.

Podziel się z innymi!