/Jak powinna być oznaczona droga ewakuacyjna z firmy produkcyjnej?

Jak powinna być oznaczona droga ewakuacyjna z firmy produkcyjnej?

Prawidłowa ewakuacja

Przepisy przeciwpożarowe są jednymi z najbardziej restrykcyjnych wymagań dotyczących miejsca pracy. Są one tym bardziej ważne, że bezpośrednio przekładają się na bezpieczeństwo osób pracujących w zakładzie pracy, czy przebywających tam klientów. Zarówno w interesie pracodawcy jak i osób zatrudnionych jest przestrzeganie i zapewnienie jak najlepszej ochrony przed potencjalnym pożarem.

Plan przeciwpożarowy powinien być uwzględniony już na etapie budowy zakładu pracy. Opracowanie odpowiednich instrukcji jest niezbędne przed oddaniem budynku i rozpoczęciem działalności. Konieczne jest wyznaczenie drogi ewakuacyjnej, która umożliwia ucieczkę z każdego punktu w gmachu firmy. W firmie produkcyjnej, w której potencjalnie jest więcej czynników stwarzających zagrożenie bardzo ważne jest prawidłowe oznakowanie drogi ewakuacyjnej. Podstawą są oznakowania w formie strzałek pokryte farbą fluorescencyjną. Strzałki te w ciemności będą widoczne dla wszystkich, jednak aby jeszcze efektywniej przeprowadzić ewakuację warto wyposażyć się także w oświetlenie awaryjne

Podczas awarii elektryczności szlaki komunikacyjne zostaną dobrze doświetlone samoczynnie włączającymi się lampami, zasilanymi z odrębnego źródła energii. Jest to szczególnie wymagane w pomieszczeniach bez okien, gdzie brak światła całkowicie uniemożliwia poruszanie się. Można wykorzystać również naświetlacze przemysłowe, które podobnie będą spełniać swoją rolę.

Bardzo ważne jest utrzymywanie infrastruktury szlaków komunikacyjnych w dobrym stanie. Nie zapominajmy o okresowych przeglądach urządzeń oraz sprawdzaniu widoczności oznakowań. W stałych odstępach czasowych przeprowadzajmy konserwację lub naprawę sprzętu, który może uratować komuś życie.

Podziel się z innymi!