/Funkcje i budowa układu samoczynnego załączania rezerwy

Funkcje i budowa układu samoczynnego załączania rezerwy

Układy samoczynnego załączania rezerw nazywane są także SZR. Pozwalają one na automatyczne włączenie się torów rezerwowych w momencie, gdy na torach podstawowych ma miejsce zanik zasilania. Są one niezbędne szczególnie w obiektach, w przypadku których dłuższa przerwa w dostawie energii wiąże się z ogromnymi problemami i może powodować zagrożenie życia i zdrowia. 

Dlaczego układy samoczynnego załączania rezerw są tak ważne?

Układy SZR stosowane są głównie w placówkach medycznych, takich jak szpitale lub stacje pogotowania ratunkowego. Bez nich nie mogły by prawidłowo funkcjonować także banki, obiekty wojskowe, urzędy oraz ośrodki zajmujące się przetwarzaniem danych. Automatyka SZR występuje także w różnego rodzaju obiektach handlowych, takich jak galerie lub hipermarkety, ponieważ brak zasilania mógłby wywołać chaos, a nawet trudności z wydostaniem się na zewnątrz. Układy samoczynnego załączania rezerw mogą być umieszczone w obudowach termoutwardzalnych lub stalowych. Najczęściej działają one w układzie sieć elektroenergetyczna/zespół prądotwórczy lub sieć/sieć.

Zbudowane są z dwóch styczników o prądzie zmianowym, który zależy od parametrów pracy układu lub pary wyłączników i układu, którego zadaniem jest kontrolowanie napięcia występującego w sieci. Można je także regulować i ustawić własne parametry określające, kiedy automatyczne układy się załączą. Producenci wyposażają je także w elektryczne i mechaniczne blokady, które zapobiegają jednoczesnemu zasilaniu z obu źródeł, czyli głównego oraz rezerwowego.

Podziel się z innymi!