/Etapy powstawania drogi – kiedy można po niej jeździć?

Etapy powstawania drogi – kiedy można po niej jeździć?

Powstawanie drogi bywa bardziej skomplikowane niż się może wydawać. W grę wchodzi kilka różnych etapów, gdzie każdy jest jednakowo ważny. Budowę można podzielić na trzy główne części – prace przygotowawcze, główne i wykończeniowe. Jakie są poszczególne etapy powstawania drogi? 

Prace przygotowawcze 

Zanim dojdzie do wylania asfaltu to należy odpowiednio przygotować grunt. Zaczyna się od wykopów, gdzie pozbywa się warstwy próchnicy. Dzięki temu łatwiej powiązać grunt rodzimy i nasypowy. Często trzeba usunąć trwałe struktury starszej drogi. Następnie prace skupiają się na przygotowaniu korpusu, który pomaga ustabilizować i zagęścić powierzchnię. Często używa się w tym celu cementu. 

Prace główne i wykończeniowe 

Po wykonaniu podbudowy trzeba się skupić na kolejnych warstwach drogi. Jest ich aż pięć. Trzeba pamiętać o warstwie mrozoodpornej, która zapewnia stabilność niezależnie od temperatury. Ważnym elementem jest warstwa cementowa, która utrzymuje wyżej położone elementy drogi. Na samej górze zalega warstwa ścieralna, która jest efektem wylania asfaltu. Trzeba również pamiętać o pracach wykończeniowych. W tym celu niezbędna jest farba drogowa, dzięki której można namalować znaki poziome. Chodzi tu o pasy dla pieszych, linie rozdzielające jezdnię lub kierunki zjazdu z pasa ruchu. 

Podziel się z innymi!