/Czym są działy w księdze wieczystej i jakie informacje zawiera konkretny dział?

Czym są działy w księdze wieczystej i jakie informacje zawiera konkretny dział?

Kupowanie nieruchomości wiąże się z koniecznością zweryfikowania zapisów księgi wieczystej. Stanowi ona podstawowe źródło informacji na temat interesującego nas mieszkania, domu czy biura. Numer księgi wieczystej możemy łatwo znaleźć dzięki wykorzystaniu wyszukiwarki ksiąg wieczystych. Wszystkie wyszukiwarki online umożliwiają podjęcie poszukiwań w ramach dwóch funkcji: księga wieczysta po numerze działki lub księga wieczysta po adresie. Mając wspomniany numer możemy bezproblemowo pobrać księgę i rozpocząć analizę zapisanych tam informacji.

Jak wygląda księga wieczysta?

Poszczególne dane zawarte w dokumencie przypisane zostały do konkretnych działów:

  • dział I – oznaczony jako „0” i zatytułowany „oznaczenie nieruchomości” – w tej części odnaleźć można dane o położeniu nieruchomości (adres, województwo, powiat, gmina, miejscowość, dzielnica), jej identyfikatorze, numerze, sposobie korzystania czy zgodności z danymi ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie dane zawarte w tej części są zaczerpnięte z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów;
  • dział I oznaczony jako „Sp” i zatytułowany „spis praw związanych z własnością” – to nic innego jak usystematyzowany wykaz własności, współwłasności czy użytkownika wieczystego. W części tej znajdziemy również informacje o partycypacji danej nieruchomości w części wspólnej;
  • dział II oznaczony jako “własność” – zawiera szczegółowe dane na temat właściciela lub wieczystego użytkownika;
  • dział III oznaczony jako “prawa, roszczenia i ograniczenia” – to jeden z najważniejszych działów dla potencjalnych nabywców. Zamieszczone tu informacje odnoszą się do praw i roszczeń przysługujących osobom trzecim wobec nieruchomości (między innymi prawo pierwokupu, odkupu czy dzierżawy);
  • dział IV oznaczony jako hipoteka – tu jak wskazuje tytuł znajdziemy aktualne wiadomości na temat określenia hipoteki, wraz z podaniem jej waluty i wysokości.

Niezwykle istotna jest kompleksowa weryfikacja zapisów ksiąg wieczystych, gdyż pozwala ona na uniknięcie niepożądanych konsekwencji.

Podziel się z innymi!