/Czym jest walidacja pomieszczeń?

Czym jest walidacja pomieszczeń?

Walidacja pomieszczeń obejmuje wykonanie odpowiednich pomiarów i testów mających na celu określenie, czy dana przestrzeń spełnia wszystkie normy czystości. W jej ramach sprawdza się między innymi szczelność i skuteczność filtrów powietrza oraz nawiewników. Uszkodzenia mechaniczne tych elementów mogą przyczynić się do wprowadzenia na sterylny obszar niepożądanych zanieczyszczeń.

Kiedy zalecana jest walidacja pomieszczeń?

Walidacja i kwalifikacja pomieszczeń czystych jest obowiązkowa wszędzie tam, gdzie konieczne jest utrzymanie sterylnych warunków. Dotyczy to między innymi przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego, a nawet produkcji żywności. Każda tego rodzaju instytucja – w zależności od wymogów prawnych – posiada inne obowiązujące standardy czystości. Istnieją cztery stopnie określające poziom odkażenia produkcji. Klasa A i B jest wymagana dla stref, gdzie jakiekolwiek zanieczyszczenie może okazać się szczególnie niebezpieczne. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest m.in. pod następującym adresem internetowym https://rttechnik.com/pl/clean-room/walidacja-i-kwalifikacja/.

Zaniedbanie regularnych kontroli i przepisów dotyczących higieny pracy może okazać się tragiczne w skutkach. Zanieczyszczone substancje wypuszczone na rynek mogą przyczynić się zagrożenia życia lub zdrowia wielu postronnych osób – szczególnie znaczenie ma to przypadku produkcji leków. Dlatego też za nieprzestrzeganie norm walidacyjnych egzekwowane są wysokie kary, w skrajnych przypadkach możliwe jest też stałe zamknięcie całego obiektu.

Podziel się z innymi!