/Czym jest i na czym polega windykacja należności?

Czym jest i na czym polega windykacja należności?

Wielu dłużników na słowo windykacja dostaje gęsiej skórki. Procedura ta ma na celu odzyskanie należności od dłużnika. W wielu wypadkach z perspektywy wierzyciele windykacja jest jedynym sposobem na odzyskanie swoich pieniędzy. Windykację można podzielić na dwa rodzaje. Windykację miękką i windykację twardą. Dowiedz się na czym polega windykacja i jakie są różnice w poszczególnych windykacjach.

Podstawowe informacje

Windykacja, to szereg czynności, których celem jest odzyskanie należności od dłużnika. W takich działaniach niezbędna będzie pomoc specjalistów, np. ze strony: https://www.dudkowiak.pl/specjalizacje/windykacja-naleznosci.html. Postępowanie windykacyjne zaczyna się w momencie powstania długu. Może, to być zaległa opłata rachunku za telefon czy też prąd jak i również zaległa rata kredytu. Zależnie od wielkości długu oraz tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy też posiada osobowość prawną inaczej wygląda windykacja.

Rodzaje windykacji

W zdecydowanej większości przypadków pierwszym sposobem windykacji jest windykacja miękka. Zadaniem tej windykacji jest ustalenie warunków spłaty zobowiązania przez dłużnika na warunkach, które będą zadowalające dla obu stron postępowania. Windykacja miękka obejmuje również kontakty telefoniczne, wysyłanie listów i maili jak i wpisywanie dłużnika do różnego rodzaju rejestrów. Nie zawsze jednak ta droga jest skuteczna. Wówczas pozostaje windykacja twarda. Rozpoczyna się ona od wniesieniem pozwu do sądu, celem uzyskania nakazu zapłaty. Kiedy już sąd wyda taki dokument, możliwe jest rozpoczęcie egzekucji przez komornika. Wierzyciel ma kilka dróg do odzyskania swoich pieniędzy i nie warto z nich rezygnować.

Podziel się z innymi!